Onze methodologie


Waarom is Scripto jouw strategische documentatiepartner?

De afgelopen 20 jaar schreven we de meest uiteenlopende soorten documentatie:

We schreven onder andere productdocumentatie en van bedrijfsprocessen tot kennisdatabanken, nieuwsbrieven, white papers, werkinstructies, enz. Wat we daaruit leerden, geven we je graag mee. Het zijn onze ‘best practices’ die we in een workflow hebben gegoten en die onze manier van werken toont:Scripto's big picture

Zo gaan we te werk:

 1. We verzamelen de nodige input via:
  • briefings en interviews
  • brondocumenten, zoals technische of functionele specificaties, engineering-documenten
  • training
  • demo’s
  • eigen experimenteerwerk met het product, het leukste deel van onze job
 2. Samen met de productexpert(en) maken we een analyse in functie van het documentatietype. Voor een taakgerichte gebruikershandleiding zoeken we bijvoorbeeld antwoorden op vragen als:
  • Welke taken zal de gebruiker uitvoeren met het product?
  • Welke kennis is daarvoor nodig?
 3. We starten met het schrijven en we gebruiken daarbij:
  • internationale, gestandaardiseerde methodes om documenten te structureren, zoals onder andere DITA (Darwin Information Typing Architecture)
  • relevante stijlgidsen
 4. We ontwerpen modulaire en herbruikbare informatieblokken (“topics”) die zowel tekst, tabellen, illustraties en zelfs animaties kunnen bevatten.
 5. We combineren de topics tot een documenttype: onlinehulp, een producthandleiding, een snelstartgids, bedrijfsprocessen, informatie voor een kennisdatabank, maar ook marketingdocumenten, commerciële documenten, enz.
 6. We publiceren de documentatie in verschillende formaten:
  • PDF
  • XHTML
  • onlinehulp, zoals bijvoorbeeld WebHelp, JavaHelp, …
  • output geschikt voor laptops, tablets of smartphones
ContactHoe kunnen we jou helpen?


Scripto Blog

News and insights from the Scripto experts!