Kennisborging

Herken je dit?

Je hebt enkele mensen met pakken ervaring in je team. Die specialisten staan hun collega’s geregeld met raad en daad bij, maar hun kennis wordt niet op een structurele manier vastgelegd of gedeeld. Daardoor spenderen je medewerkers vaak onnodig veel tijd aan problemen waarvoor iemand anders al een prima oplossing ontwikkeld had. En wat als een van die experten straks met pensioen gaat? Laat je hem of haar dan gewoon met die kostbare knowhow vertrekken?

De oplossingen

Scripto helpt je kennis vast te houden en voor iedereen toegankelijk te maken. We noemen het kennisborging en we doen het als volgt:

 1. Kennis analyseren. We bespreken welke kennis voor jullie essentieel is en waarvoor jullie die kennis precies gebruiken. We gaan na waar de kennis zich momenteel bevindt en voor welke doelgroepen ze toegankelijk moet worden.
 2. Plan van aanpak ontwikkelen. We ontwikkelen een plan van aanpak voor het hele borgingsproces. We bepalen:
  • Op welke manier we de kennis het best kunnen registreren. Nemen we interviews af met de specialisten? Leggen we bepaalde procedures vast op video?
  • Via welke kanalen we de informatie beschikbaar zullen maken. Gebruiken we PDF’s, onlinehulp of een kennisdatabank? En waar gaan we die documentatie publiceren?
 3. Informatie vergaren. We contacteren de specialisten in kwestie en registreren hun “verborgen” kennis. We hanteren daarbij de methode die we eerder overeenkwamen.
 4. Informatie structureren. We delen de vergaarde informatie op in logische informatieblokken die gemakkelijk te begrijpen zijn voor de doelgroep. We ontwikkelen daarvoor een vaste structuur en formaliseren die structuur in een op maat gemaakte template.
 5. Medewerkers opleiden. We leren je medewerkers hoe ze in de toekomst zelf op een gestructureerde manier aan kennisborging kunnen doen. Ze leren:
  • Correct omgaan met de gebruikte schrijfprogramma’s, de gekozen publicatiekanalen en de door ons ontwikkelde template.
  • Efficiënt en gestructureerd schrijven, volgens algemeen erkende schrijfprincipes.
ContactIk wil meer weten!


Scripto Blog

News and insights from the Scripto experts!