Contentaudit

analyseHerken je dit?

Hoe duidelijk is jouw documentatie? Vindt iedereen snel de relevante informatie? En hoe gaat het met je supportteam of de klantendienst: krijgen zij soms vragen over zaken die beter voortaan in de documentatie zouden staan? Of misschien staat die informatie er al, maar dan ergens verborgen in een woordenbrij …

Voldoet jouw documentatie wel aan de huidige normen en wetten, zoals bijvoorbeeld ISO IEC 82079-1:2012 en de Machinerichtlijn? En hoeveel zou die onnauwkeurige, onvolledige of zelfs onbestaande documentatie je jaarlijks kosten?

De oplossingen

Doe een beroep op Scripto om samen met jou na te denken en een langetermijnvisie op je documentatie uit te werken.

Hoe kunnen we je content toegankelijker maken? Hoe optimaliseren we het proces van contentcreatie tot publicatie?

We gaan het na met een contentaudit.

Je krijgt van ons bovendien een frisse en objectieve kijk op de bestaande documentatie en we stellen zowel kortetermijn- als langetermijnoplossingen voor in:

  • een auditrapport
  • een managementpresentatie
  • een content-verbeterplan

Die documenten vormen de basis van je contentstrategieplan.

ContactHoe kunnen we jou helpen?


Scripto Blog

News and insights from the Scripto experts!