Geen onderdeel van een categorie


Scripto leert je nu ook kennis door te geven, samen met Teka-Infopilots

Posted on July 2nd, by Yves in Blog, Geen onderdeel van een categorie. No Comments

Scripto bvba en Teka bvba hebben de eerste stappen gezet naar een verregaande samenwerking! Wie de Teka-Infopilots precies zijn en wat ze precies doen kunt u bekijken op hun site: www.teka-infopilots.com. Meer nieuws volgt op 1 oktober.
Scripto Blog

News and insights from the Scripto experts!